The Leadership Journey

The Leadership Journey

Dé uitdaging om je tactisch leiderschap op een hoger plan te brengen.

Opereer je al een aantal jaren als tactisch leidinggevende en loop je tegen vragen aan als:

 • Hoe breng ik zelfverantwoordelijkheid van mijn medewerkers in balans met hun behoefte aan coaching en ondersteuning?

 • Hoe blijven wij aangehaakt bij snelle veranderingen in de maatschappij en hun invloed op de organisatie? Hoe blijven we ‘toekomst proof’?

 • Hoe ga ik om met de doelstellingen van onze organisatie in relatie tot de waarden en talenten van mijn medewerkers?

 • Hoe houd ik de brede blik zonder team- en individueel belang uit het oog te verliezen?

Complexe zaken, die niet zo maar op te lossen zijn met een ééndimensionale training in leiderschapsvaardigheden. CPM Nederland biedt nu een beter en meer eigentijds ontwikkeltraject in de vorm van de Leadership Journey.

 

Vernieuwend, intensief leiderschapstraject

In een vijfdaags intensief traject versterk je je persoonlijk leiderschap. Parallel daaraan werk je aan de ontwikkeling van je afdeling, unit of organisatie. Dat doe je op een gestructureerde manier.
Met de 5 stappen van de Leadership Challenge® als basis, begeleid door een gecertificeerde facilitator, bieden we een rijk programma waarin theoretische kennis, praktische oefeningen, een personal coach, inspirerende sprekers en verhalen van ervaringsdeskundigen een plaats krijgen. We nemen twee dingen als uitganspunt: jouw persoonlijke kwaliteiten (in kaart gebracht met een 360 graden feedback tool) én jouw eigen vraag- of probleemstelling m.b.t. je afdeling, unit of organisatie.

Je gaat met je eigen vraagstelling aan de slag. Geholpen door de begeleiders en scherp gehouden door de feedback van je medecursisten. Na dit traject lever je een concreet plan van aanpak op, dat je meteen kunt implementeren in je eigen werkomgeving. Realistisch en op maat gemaakt.

Doelgroep

 • Leidinggevenden op tactisch niveau met hbo- of wo- werk- en denkniveau en met minimaal 3 jaar leidinggevende ervaring
 • Lijnmanagers (bijv. afdelingshoofd, business manager, sectieleider), programmamanagers of projectleiders op tactisch niveau
 • Werkzaam in profit of non-profit organisaties

Opzet

 • Individueel startgesprek voor het bepalen van je persoonlijke leervraag en leerdoelstellingen
 • 360 gaden feedback tool voor het in kaart brengen van je leiderschapskwaliteiten
 • Moderne theoretische kaders, gestoeld op de Leadership Challenge® en dienend leiderschap
 • Verrijkt met lezingen van experts en ervaringsdeskundigen
 • Praktische toepassingen, afgestemd op jouw eigen (afdelings- of organisatie)vraagstuk
 • Een gecertificeerde Leadership Challenge® facilitator in de persoon van Ria Hendrikx
 • Een ervaren personal coach, Catherine Raaijmaakers, voor individuele face to face en/of E-coaching
 • Een eagere kleine groep medecursisten voor het uitwisselen van ervaringen en bruikbare feedback

Inhoud

De 5 ‘commitments’ van de Leadership Challenge® vormen de basis:

 • Wie ben je en wat streef je na?
 • Ben je in staat een inspirerende visie te ontwikkelen en anderen daarvoor te winnen?
 • Weet je dit alles te vertalen naar de benodigde processen en durf je van geëigende paden af te stappen?
 • Ben je in staat anderen tot ontwikkeling te brengen?
 • Weet je hen daarvoor passend te belonen?

Hiervoor zijn de 8 eigenschappen van dienend leiderschap onontbeerlijk. Expert op dit gebied, Dr. Inge Nuijten, helpt je daarin op weg.

Je werkt aan antwoorden op de vragen: ‘Hoe kan je dienend leiderschap inzetten om je medewerkers te versterken?’ ‘Hoe zijn ontwikkelingen in de maatschappij van invloed op het functioneren van de organisatie?’ en ‘Hoe vertaal je dat naar je eigen afdeling?’

Een expert met een visie op de ‘toekomst van leiderschap’, Jelle van Baardewijk, en ervaringsdeskundigen verruimen je blik.

Het resultaat

 • Een eigen visie op leiderschap op basis van persoonlijke waarden en geïnspireerd door toekomstige verwachtingen/trends;
 • Versterkte leiderschapskwaliteiten en concreet inzicht in je eigen ontwikkelmogelijkheden;
 • Een concreet en stimulerend (afdelings)plan vanuit een strategische visie en met concrete stappen als het gaat om mensen en processen.

Data

Blok 1:
14 november (einde middag en avond),
15 en 16 november 2018
(met 2 overnachtingen)

Blok 2:
10 en 11 januari 2019
(met 1 overnachting)

Blok 3:
1 februari 2019

Kosten

Prijs deelname Leadership journey:  3.995,- per persoon*.
Inclusief inzet 360 graden feedback tool en rapportage, persoonlijke (E-)coaching.
Exclusief BTW en arrangement voor logies en maaltijden.
* 10% korting bij meer deelnemers van dezelfde organisatie.

Locatie

Landgoed Huize Bergen te Vught.

The Leadership Journey

Meer weten?

Bel 0183 766010 of mail naar info@cpm-hrm.nl.
Je kunt hier de PDF over The Leadership Journey downloaden.

 

Kerndocenten

Ria Hendrikx

Ria Hendrikx – Leadership Challenge® facilitator

Ria Hendrikx behaalde een MBA in Strategic Human Resources Management. Ze werkte in toonaangevende (internationale) organisaties, (o.a. Vendex International, Deutsche Post DHL en Lufthansa) en vervulde diverse leidinggevende posities. Van operationeel tot op senior executive niveau. Sinds eind 2014 opereert Ria als onafhankelijke consultant, coach en interim manager. Nog steeds is ‘People are my passion’ haar motto. Hoe waarden van invloed zijn op het gedrag van mensen, heeft haar altijd gefascineerd. Wat authenticiteit, respect en vertrouwen voor anderen betekenen, blijft haar boeien. Ria is een dienend-leider, zonder dat ze zelf ooit dat label op haar rol plakte. Zij is gecertificeerd Leadership Challenge® facilitator.  Ria is de oprichter van ‘Projects4People’, een stichting die jonge vrouwen in achterstandsposities helpt hun talenten verder te ontwikkelen.

Catherine Raaijmaakers

Catherine Raaijmaakers  – Personal coach

Na 5 jaar als HR Adviseur gewerkt te hebben binnen twee omvangrijke organisaties (De Bijenkorf en V&D)  is Catherine Raaijmaakers in 2006 als Project manager gestart binnen het werkveld Assessment en Development/organisatie development. In haar rol als gedragsspecialist, consultant, coach en trainer is zij steeds bezig met het verbinden van  gedragsontwikkeling van een persoon en/of team aan de organisatiedoelstellingen. De laatste jaren ligt haar focus steeds meer op ‘de mens als geheel’ en op  ‘leiderschapsontwikkeling’. Zij laat zich daarbij graag leiden door de filosofie van Dienend Leiderschap en de inzichten uit the  Leadership Challenge®.  Dit geeft volgens haar weer wat succesvol leiderschap is en de weg waarlangs dat bereikt kan worden. Catherine  brengt dat  graag over aan de deelnemers van de Leadership Journey. Dat doet ze in een mooie mix van vakkennis, betrokkenheid, een prettige directheid en met humor.

Gastsprekers

Inge Nuijten

Inge Nuijten – Inleider

Dr. Inge Nuijten kwam in 2005 via haar promotieonderzoek in aanraking met de term dienend-leiderschap. De filosofie verwoordt treffend hoe zij zou willen zijn en wat ze haar omgeving gunt. Daadkrachtig en liefdevol, met plezier gericht op de groei van zichzelf en anderen. Zij geeft  mensen inzichten en handvatten voor hun persoonlijke (leiderschaps)ontwikkeling. In 2012 verscheen haar tweede Nederlandstalige boek. (Echte leiders dienen). De afgelopen 15 jaar werkte ze als adviseur en trainer voor verschillende grote bedrijven (ING, PWC, Amphia, Novotel), en als onderzoeker en docent voor o.a. AOG School of Management; Vrije Universiteit; Rijksuniversiteit Groningen; RSM Erasmus Universiteit.

Jelle van Baardewijk

Jelle van Baardewijk – Inleider

Jelle van Baardewijk is als docent-promovendus filosofie verbonden aan Centrum Ethos van de Vrije Universiteit. Hij studeerde bedrijfskunde en filosofie. Als docent geeft hij colleges cultuurfilosofie, bedrijfsethiek en filosofie van de economie. Samen met Ad Verbrugge heeft hij een tweetal publicaties in boekvorm op zijn naam staan. Met enige regelmaat verschijnen zijn ideeën in NRC Handelsblad en het Financieel Dagblad. Hij trad op bij het Filosofisch Kwintet en de Universiteit van Nederland over de ethiek van financiële markten. Jelle is lid van de denktank Freedomlab Amsterdam waar hij onderzoek verricht op het snijvlak van techniek, economie en geopolitiek.Jelle is altijd op zoek naar een breder, samenhangend perspectief op economische ontwikkelingen. Tijdens de Leadership Journey geeft hij vanuit die brede blik zijn ideeën over een aantal ontwikkelingen die samen het veld bepalen waarin de leiders van de toekomst zich moeten kunnen oriënteren.